Het bestuur van AMC Dworp wenst U een voorspoedig 2021 toe.

Wij willen U graag meedelen dat wij op 26 en 27 juni 2021 een motorcross wedstrijd zullen organiseren in samenwerking met VJMO/MCLB.

Dit als COVID-19 het ons toelaat.

Verdere info volgt later.

Het bestuur